Tinggalkan legasi untuk keluarga anda, bukan liabiliti.

Apa yang anda mahu di usia tua anda ialah untuk meluangkan masa bersama keluarga anda. Bukan untuk bergantung kepada keluarga anda.

Kami tahu jika anda meninggal dunia dengan tiba-tiba, anda mahu diingati bukan sahaja kerana hubungan kekeluargaan yang anda bina dan nilai-nilai kehidupan anda tetapi juga persediaan anda untuk menyelamatkan keluarga anda daripada kesusahan dan kesedihan dengan sebaik mungkin.
Pelan takaful FWD Invest First adalah satu langkah penyelesaian untuk perancangan “Legasi” anda yang akan membantu anda untuk meningkatkan simpanan dan menyediakan perlindungan kepada keluarga anda, melalui pelaburan dalam dana-dana yang patuh Syariah.
Ia juga boleh direka khusus mengikut matlamat anda, seperti meninggalkan hadiah berupa wang atau untuk apa sahaja yang anda impikan.

Dapatkan maklumat lanjut dan tawaran istimewa.

Membina warisan dan menyimpannya dengan selamat

Hasil kerja keras anda selama bertahun

Semasa merancang untuk berkongsi dengan keluarga anda, adakah anda terfikir mengenai…

 • bagaimana untuk meninggalkan legasi kewangan yang baik untuk keluarga anda.
 • bagaimana untuk melindungi masa hadapan mereka jika anda meninggal dunia.
 • bagaimana kekayaan ini akan selari dengan visi anda untuk masa hadapan keluarga anda.
 • bagaimana keluarga anda akan menggunakan harta yang anda kumpulkan.

Kebimbangan utama anda adalah bagaimana untuk memaksimumkan apa yang anda berikan kepada keluarga anda. Sedangkan..

untuk perancangan legasi yang berterusan, ianya penting untuk

 • meningkatkan nilai legasi anda.
 • memastikan orang yang tersayang mewarisi harta anda menurut apa yang anda inginkan.
 • mengelakkan konik keluarga melalui pembahagian yang sama rata.
 • memastikan kecairan segera untuk benesiari anda.

FWD Invest First direka khas untuk membantu anda merancang fasa yang baru dalam kehidupan anda untuk membina kekayaan dan kestabilan masa hadapan, seperti…

 • Mempertingkatkan simpanan persaraan anda dengan cekap melalui pelaburan patuh Syariah.

 • Memindahkan harta anda kepada yang tersayang melalui hibah jika kejadian yang tidak diingini berlaku, dan mengelakkan proses pembahagian harta yang kompleks.

Bagaimana pelan ini berfungsi

FWD Invest First ialah pelan takaful berkaitan pelaburan yang membantu anda mencapai keseimbangan dalam keperluan perlindungan dan pelaburan untuk membina legasi bagi keluarga anda dengan jumlah dilindungi minimum sebanyak RM 250,000. Lihat ilustrasi dibawah bagaimana pelan ini berfungsi.


Bagaimana pelan ini dapat membantu anda mencapai keperluan simpanan anda?
Kami memahami bahawa ketika anda menyimpan untuk perkara tertentu, musibah mungkin berlaku kepada anda dan anda mungkin perlu akses kepada wang anda dengan segera atau secara berkala. Kami telah mereka FWD Invest First supaya dapat memenuhi keperluan dan situasi tersebut.

Pengeluaran berkala

Anda boleh membuat pengeluaran berkala berdasarkan keperluan anda dan pada masa yang sama, masih menggandakan wang yang selebihnya, semua ini tanpa sebarang caj.

Pengeluaran separa

Anda boleh membuat pengeluaran separa jika anda mahu daripada mana-mana dana tanpa sebarang caj tambahan.

Menukar destinasi pelaburan

Anda boleh melabur sumbangan masa hadapan ke dalam mana-mana dana pada bila-bila masa tanpa memberi kesan kepada pilihan dana sedia ada anda.

Manfaat kematangan

Apabila sijil anda matang, anda akan menerima nilai Akaun Simpanan Peserta anda.

Manfaat-manfaat perlindungan di bawah pelan ini
FWD Invest First adalah produk takaful yang juga melindungi anda jika anda mengalami hilang upaya penuh dan kekal (HUPK) atau meninggal dunia.

Manfaat Kematian

Jika orang dilindungi meninggal dunia, kami akan membayar jumlah dilindungi dan amaun di dalam Akaun Simpanan Peserta.

Manfaat HUPK Tambahan

Jika orang dilindungi mengalami HUPK, kami akan membayar jumlah dilindungi di bawah pelan ini.

Manfaat Pengecualian Sumbangan

Jika kami membayar tuntutan HUPK di bawah sijil ini, kami juga akan mengecualikan sumbangan untuk pelan asas pada masa hadapan, jadi anda tidak perlu risau.

Pada kami, perlindungan juga bermakna memberi sokongan untuk menghadapi proses pemulihan
Di FWD, kami memahami apa yang berlaku kepada keluarga apabila ahli keluarga meninggal dunia. Mereka merasa kehilangan dan tidak dapat meneruskan kehidupan, membuatkan rancangan masa hadapan mereka terjejas. FWD Invest First menyediakan sokongan kewangan dan juga sokongan emosi dan praktikal, untuk mengembalikan keluarga anda kepada keadaan sediakala.

Kaunseling Kesedihan
Kami akan membayar sehingga 10 sesi kaunseling dengan kaunselor kesedihan daripada panel kami; sehingga jumlah yang dikenakan mencapai RM2,000

Nasihat Guaman
Kami akan membayar sehingga 3 sesi nasihat guaman dengan penasihat undang undang daripada panel kami; sehingga jumlah yang dikenakan mencapai RM2,000.

Badal Haji*
Kami akan menyediakan sokongan Badal Haji untuk pelanggan Islam di mana kami akan mengurus dan membayar untuk Badal Haji daripada panel penyedia perkhidmatan kami.
Siapa yang layak:

 • Orang dilindungi yang tidak pernah mengerjakan ibadah Haji semasa hayat mereka

*Bagi pelanggan bukan Islam kami akan membayar manfaat sekali gus sebanyak RM2,000.

Kenaikan jumlah dilindungi secara automatik – tidak perlu menyertai sijil kedua
Kami memahami bahawa untuk mengatasi inasi dari masa ke semasa, anda perlu lebih banyak perlindungan supaya ia sesuai dengan perancangan kewangan anda secara keseluruhan. Pelan ini menawarkan peluang yang unik untuk menaikkan perlindungan anda tanpa sebarang pengunderaitan.

Apabila anda memilih untuk opsyen ini, jumlah dilindungi akan meningkat sebanyak 5% setahun pada 6 tahun pertama.
Jumlah dilindungi meningkat berdasarkan peristiwa
Dengan setiap pencapaian, sebagai manusia biasa kita juga berasa untuk melindunginya. FWD Invest First menawarkan anda peluang keemasan untuk meningkatkan perlindungan anda dan nikmati ketenangan kiran apabila anda mencapai beberapa peristiwa penting dalam hidup anda. Seperti,

 • anda berkahwin, atau
 • anda menimang cahaya mata

Sila rujuk kepada sijil anda untuk keterangan lanjut.
Bonus legasi
Jika anda meninggal dunia di antara umur 60 hingga 80 tahun semasa di bawah perlindungan pelan ini, kami akan membayar 25% manfaat kematian tambahan.

Keputusan yang anda perlu buat

Langkah pertama: Menilai bagaimana anda mahu legasi anda diagihkan
Kadar kos sara hidup harian yang semakin meningkat akan menjejaskan nilai simpanan anda. Jika anda mahu menyediakan sekuriti kewangan yang berpatutan kepada keluarga anda, maka anda mungkin mahu mempertimbangkan FWD Invest First untuk meningkatkan nilai harta peninggalan anda.
Sebagai contoh En. Wan mempunyai 3 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Beliau yakin anak perempuannya mampu untuk menguruskan dan meneruskan perniagaan beliau. Tetapi beliau juga mahu menyediakan sekuriti kewangan yang berpatutan untuk ketiga-tiga anak lelakinya.

Apabila En. Wan meninggal dunia, anak perempuannya akan mewarisi perniagaan beliau dan aset cair beliau boleh diagihkan kepada ketiga-tiga anak lelakinya dengan sama rata.
Langkah kedua: Seimbangkan objektif dan perkara utama anda
Apabila anda melabur bagi tujuan perancangan legasi, anda perlu menilai kapasiti kewangan anda dengan jelas dan seimbangkan dengan kesediaan anda untuk mengambil risiko dan juga jenis-jenis risiko. Ini adalah penting kerana melabur dalam pelan berkaitan pelaburan Takaful adalah komitmen jangka panjang.

Sila berbincang dengan penasihat kewangan kami, mereka sedia memberi panduan kepada anda.

Memahami spektrum risiko-ganjaran

Apakah makna risiko dan ganjaran kepada anda?
Tiada pelaburan yang tiada risiko. Wang tunai melindungi prinsipal dengan pulangan yang rendah yang mana ini akan menghalang anda daripada mencapai objektif kewangan anda. Jika anda mempelbagaikan pelaburan ke dalam aset yang lebih berisiko dengan cara berhemat, ia akan membantu anda mengurus ketidakpastian. Walaubagaimanapun, ia juga tidak dapat menjamin keuntungan atau melindungi anda daripada kemungkinan mengalami kerugian.

Bagaimana cara untuk anda memilih dana pelaburan yang sesuai?
Apabila ia berkaitan dengan wang, ada beberapa faktor yang perlu diteliti “Bagaimana” dan “Kenapa” kita membuat keputusan. Di bawah adalah 4 contoh personaliti utama untuk menilai anda sebagai seorang pelabur.

Mengetahui bagaimana anda melabur

Mulakan simpanan untuk matlamat anda melalui FWD Invest First

Kuasa kompaun
Untuk perancangan kewangan, kos adalah lebih besar jika anda bertangguh ke hari esok. Mari kita lihat dua pelan pendidikan Universiti bagi dua keluarga berlainan:

Permulaan yang awal akan membantu anda meminimumkan impak inasi

Perkara penting yang anda patut tahu

Manfaat-manfaat opsyenal
Anda juga boleh menyertai pelan-pelan rider berikut bersama FWD Invest First untuk menambah baik perlindungan anda secara keseluruhannya.

 • FWD Payor rider
 • FWD Payor Lite rider
 • FWD Critical Illness rider
 • FWD Accidental death benet rider

Sila layari laman sesawang kami atau hubungi penasihat kewangan kami untuk maklumat lanjut.
Pilihan dana-dana pelaburan dan caj wakalah pengurusan dana
Sila layari laman sesawang kami di fwd.com.my untuk lebih memahami prol risiko setiap dana.

Jika anda tidak membayar sumbangan anda
Jika anda tidak membayar sumbangan anda pada bila-bila masa dalam 3 tahun pertama, kami akan mengenakan yuran cuti sumbangan sebanyak 2% daripada amaun yang perlu dibayar dan menolaknya daripada Akaun Simpanan Peserta anda untuk mendapatkan kembali perbelanjaan kami.
Tidak membayar sumbangan dalam jangka masa yang lama akan mengurangkan Akaun Simpanan Peserta (ASP) anda dan mungkin akan mengakibatkan sijil anda ditamatkan jika nilai Akaun Simpanan Peserta tidak mencukupi untuk membayar caj-caj yang perlu dibayar.
Jika anda berubahfikiran
Jika anda tidak berpuas hati dengan sijil anda, dan anda belum membuat tuntutan, anda mempunyai 15 hari dari tarikh penerimaan sijil anda untuk membatalkannya dan menerima kembali sumbangan anda, ditolak perbelanjaan perubatan (jika ada).
Bila kami tidak akan membayar sebarang manfaat.
Di FWD, kami tidak percaya dengan senarai klausa yang panjang lagi tersembunyi yang menghalang kami daripada membayar manfaat kepada anda. Jadi kami telah meringkaskan senarai pengecualian kami kepada hanya 3 kriteria:
 
[table “3” not found /]

Perkara penting yang anda perlu tahu

Kelayakan untuk penyertaan adalah mudah
Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap Umur orang dilindungi:
[table “4” not found /]

* Bergantung kepada umur matang yang dipilih, tertakluk kepada tempoh sijil minima selama 15 tahun Note: Umur yang digunapakai ialah umur pada hari lahir berikutnya

Berapakah yuran wakalah

[table “5” not found /]

*Yuran ini adalah berdasarkan sijil dengan tempoh sumbangan berkala. Untuk tempoh bayaran sumbangan yang lebih pendek, yuran yang lebih rendah dikenakan. Semua sumbangan tambahan akan dikenakan yuran wakalah sebanyak 5%.

Bagaimana kami memastikan pelan ini patuh syariah

1. Kami menguruskan sumbangan anda dan operasi takaful kami berdasarkan kontrak Syariah wakalah, dan dipantau oleh jawatankuasa Syariah kami.
Takaful adalah satu skim saling bantu membantu berdasarkan semangat persaudaraan dan solidariti di mana anda dan peserta lain bersetuju untuk membantu antara satu sama lain dari segi kewangan jika salah seorang daripada anda mengalami kehilangan tertentu
2. Sumbangan yang anda bayar untuk perlindungan di bawah sijil anda adalah tertakluk kepada yuran wakalah.
Wakalah adalah perlantikan oleh satu pihak kepada yang lain untuk bertindak bagi pihaknya.
3. Kami membayar sumbangan anda, ditolak yuran wakalah, ke dalam dana risiko peserta (PRF) kami sebagai tabarru’. Dana di dalam PRF akan digunakan untuk membayar manfaat kepada pihak yang berhak mendapat manfaat berdasarkan:

 • perpaduan persaudaraan dan tolong-menolong di kalangan peserta; dan
 • tertakluk kepada semua terma dan syarat dalam sijil ini.

Tabarru’ adalah derma untuk tujuan takaful. Jika nilai PRF tidak mencukupi untuk membayar tuntutan, maka kami akan membayar Qard yang merupakan pinjaman tanpa faedah kepada PRF.

Caj Wakalah Perkhidmatan

Kami akan menolak RM 7 setiap bulan daripada ASP anda.

Tempoh Perlindungan

Minimum – 15 tahun.
Maksimum – apabila orang dilindungi mencapai umur 60/70/80 pada hari lahir berikutnya.

Berapakah jumlah sumbangan anda

Sumbangan anda bergantung kepada kriteria berikut untuk semua ahli keluarga yang dilindungi dibawah sijil:
[table “6” not found /]

Pelan ini menawarkan anda opsyen tempoh bayaran sumbangan yang berbeza:
[table “7” not found /]

Nota Penting

 1. Risalah ini bukanlah kontrak antara anda dan FWD Takaful Berhad. Terma dan syarat lengkap ada dinyatakan di dalam dokumen sijil.
 2. Anda layak mendapat pelepasan cukai individu apabila anda menyertai pelan ini, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN)
 3. Jaminan tidak luput – Jika nilai Akaun Simpanan Perserta anda menjadi sifar semasa 5 tahun pertama sijil anda, jika anda membayar semua sumbangan yang perlu dibayar tepat pada masanya dan tidak membuat sebarang pertukaran kepada terma-terma sijil asal, maka sijil anda tidak akan ditamatkan.
 4. Anda perlu memastikan anda berpuas hati bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar merupakan jumlah yang anda mampu bayar
 5. Ini adalah produk takaful yang tertakluk kepada prestasi aset sandaran dan bukan produk pelaburan tulen seperti unit amanah.