1. Menyediakan dana pendapatan sekiranya anda meninggal dunia.
2. Menyediakan pendapatan sekiranya anda hilang upaya
3. Menyediakan dana persaraan
4. Menyediakan dana pendidikan anak-anak.
5. Menyediakan dana penyakit kritikal.
6. Mengelakkan dari berhutang
7. Melindungi aset
8. Simpanan untuk menunaikan haji dan umrah.
9. Melindungi perniagaan
10. Melakukan amal jariah
11. Mengurangkan cukai pendapatan
Lindungilah diri anda. Siapa yang bertanggungjawab ke atas diri sendiri kalau bukan diri sendiri